master's thesis
Termička otpornost djevičanskih maslinovih ulja dobivenih sa i bez uklanjanja koštica u preradi

Lara Sablić (2017)
University of Rijeka
Faculty of Medicine
Department of Food Technology and Quality Control