master's thesis
POTENCIJAL MODULATORA ENDOKANABINOIDNOG SUSTAVA U MEDICINI

Martin Demo (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za farmakologiju
Metadata
TitlePOTENCIJAL MODULATORA ENDOKANABINOIDNOG SUSTAVA U MEDICINI
AuthorMartin Demo
Mentor(s)Kristina Pilipović (thesis advisor)
Abstract
Kanabis je jedna od najstarijih kultiviranih biljnih vrsta u svijetu. Tijekom povijesti značajno je utjecao na razvoj poljoprivrede, medicine, društva, umjetnosti, proizvodnje tekstila i pomorstva. Korišten je kao lijek u cijelom svijetu više od 5000 godina, primarno zbog svojih analgetskih, sedativnih, hipnotičkih i apetit stimulirajućih svojstava. Korištenje te daljnje istraţivanje kanabisa zaustavljeno je nakon njegove zabrane 30-ih godina 20. stoljeća u SAD-u. Usprkos protivljenju tadašnjih liječnika, zakon je stupio na snagu te je kanabis uklonjen iz farmakopeje. Otkrićem Δ9-tetrahidrokanabinola (THC), aktivnog sastojka kanabisa, 1964. godine ponovno je potaknut interes za njegovim istraţivanjem. Otkrićem endokanabinoidnog sustava početkom 90-ih godina 20. stoljeća ostvaren je veliki napredak u razumijevanju farmakologije kanabisa. To je sustav u mozgu koji se sastoji od prirodno prisutnih neuromodulatornih lipida, endokanabinoida, te njihovih receptora. Ovaj sustav je uključen u razne fiziološke procese kao što su memorija, apetit, nocicepcija i raspoloţenje te je odgovoran za psihoaktivna svojstva THC-a. Lijekovi na bazi kanabisa se trenutno koriste za tretman refraktorne mučnine i povraćanja u pacijenata na kemoterapiji, povećanje apetita kod anoreksije i kaheksije u oboljelih od AIDS-a, kod kronične neuropatske boli te olakšanje boli i spazama mišića u oboljelih od multiple skleroze. Ostali potencijalni terapijski učinci koji se trenutno istraţuju su: tumori, autoimune bolesti, neurološke i neurodegenerativne bolesti. Iako ne izaziva ovisnost osim u stalnih korisnika, trenutno je kanabis još uvijek klasificiran kao teška droga i ilegalan je u većini zemalja svijeta, ali pod utjecajem rastućeg broja znanstvenih publikacija o medicinskom kanabisu posljednjih godina, sve više drţava odlučuje se za njegovu legalizaciju.
Keywordsmedical marijuana cannabis cannabinoids delta-9-tetrahydrocannabinol cannabidiol endocannabinoid system CB1 receptor CB2 receptor legislative
GranterSveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Lower level organizational unitsKatedra za farmakologiju
PlaceRijeka
StateCroatia
Scientific field, discipline, subdisciplineBIOMEDICINE AND HEALTHCARE
Basic Medical Sciences
Pharmacology
Study programme typeuniversity
Study levelintegrated undergraduate and graduate
Study programmeMedicine
Academic title abbreviationdr. med.
Genremaster's thesis
Language Croatian
Defense date2015
Parallel abstract (English)
Cannabis is one of the oldest cultivated crops in the world. Throughout mankind's history cannabis has influenced the development of agriculture, medicine, society, religion, art, clothing, seamanship and other fields. Cannabis has been used as a medicine all around the globe for more than 5000 years mainly for it’s analgesic, sedative, hypnotic and appetite stimulating properties. The usage and research of cannabis has been stopped due to its prohibition in the 30's in the USA. Despite the disapproval of physicians, the law was passed and cannabis was consequently removed from textbooks. Δ9-tetrahydrocannabinol, the active ingredient of the cannabis plant was isolated in 1964. The discovery of the endocannabinoid system in the early 90's, has been a great breakthrough in understanding the pharmacology of cannabis. It is a system comprising of naturally occurring neuromodulatory lipids, endocannabinoids and their matching receptors in the brain. It is involved in a wide variety of physiological processes, such as mood, pain-sensation, memory and appetite and also mediates the psychoactive effects of THC. Cannabis-based medicines are currently being used for treating refractory nausea and vomiting in patients undergoing chemotherapy, loss of appetite in cachexia and anorexia in both cancer and AIDS patients, chronic pain and muscle spasms following multiple sclerosis. Potential therapeutic effects are being researched for other conditions such as cancer, autoimmune diseases, neurological and neurodegenerative disorders. Although cannabis is not addictive, except in heavy users, it is still regarded as a heavy drug and is illegal in most parts of the world. But under the influence of vast numbers of scientific publications on medical cannabis, the number of countries willing to legalise this plant is growing.
Parallel keywords (Croatian)medicinska marihuana kanabis kanabinoidi kanabidiol delta-9-tetrahidrokanabinol endokanabinoidni sustav CB1 receptor CB2 receptor zakonodavstvo
Resource typetext
Access conditionAccess restricted to students and staff of home institution
Terms of usehttp://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
URN:NBNhttps://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:184:286388
CommitterBosa Licul