Stručni rad - Pregledni rad
Utapanje u sudskoj medicini – pregled i incidencija kroz 30 godina na Zavodu za sudsku medicinu i kriminalistiku u Rijeci

Ferenčić, Antun; Šoša, Ivan; Stemberga, Valter; Cuculić, Dražen (2018)