disertacija
Predviđanja ishoda liječenja u neonatalnoj jedinici intenzivnog liječenja

Kristina Lah Tomulić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za pedijatriju