Stručni rad - Stručni rad
KLINIČKA I RADIOLOŠKA PREZENTACIJA KOŠTANIH TUMORA I TUMORIMA SLIČNIH LEZIJA

Gulan, Gordan; Rubinić, Dušan; Legović, Dalen; Šantić, Veljko; Jurdana, Hari; Salamon, Ratko; Ravlić-Gulan, Jagoda (2003)