Stručni rad - Stručni rad
Dijagnostičko-terapijski pristup u bolesnika s Philadelphia pozitivnom kroničnom mijeloičnom leukemijom – Smjernice Hrvatske kooperativne grupe za hematoloških bolesti (Krohem)

Labar, Boris; Sertić, Dubravka; Davidović, Sanja; Zadro, Renata; Lasan-Trčić, Ružica; Kušec, Rajko; Jakšić, Branimir; Škare-Librenjak, Ljubica; Duletić-Načinović, Antica; Petričević-Sinčić, Jasminka; Čaržavec, Dubravka; Gverić-Krečak, Velka; Coha, Božena; Čorović, Elizabeta; Nemet-Lojan, Zlata; Babok-Flegarić, Renata (2011)