Stručni rad - Stručni rad
Praćenje osjetljivosti na antibiotike izolata vrste Escherichia coli u razdoblju od 2003. do 2007. u Primorsko-goranskoj županiji

Farkaš, Maja; Ajman Kustić, Mihaela; Udović-Gobić, Silvana; Volarević, Nilia; Tićac, Brigita; Rukavina, Tomislav (2008)