Stručni rad - Pregledni rad
Farmakogenomika u terapiji akutnih limfatičnih leukemija u djece

Roganović, Jelena (2008)