Stručni rad - Pregledni rad
PATOGENETSKI MEHANIZAM SINDROMA ZAKAŠNJELE MIŠIĆNE BOLI

Ravlić-Gulan, Jagoda; Schnurrer-Luke Vrbanić, Tea; Boschi, Vladimir; Vogrin, Matjaž (2007)