Stručni rad - Stručni rad
OSJETLJIVOST NAZOFARINGEALNIH IZOLATA VRSTE STREPTOCOCCUS PNEUMONIAE NA BETA-LAKTAMSKE ANTIBIOTIKE

Tićac, Brigita; Kesovija, Palmira; Rukavina, Tomislav (2007)