Stručni rad - Stručni rad
Učestalost frenulektomije u oralnokirurškoj sali na Klinici za maksilofacijalnu i oralnu kirurgiju Kliničkog bolničkog centra Rijeka

Ćabov, Tomislav; Ahel, Vladimir; Kordić, Dean; Morelato, Ines (2014)