Stručni rad - Uvodnik
U povodu četrdesete godišnjice studija Dentalne medicine Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Rijeci

Gržić, Renata; Pezelj-Ribarić, Sonja (2014)