Stručni rad - Pregledni rad
Primjena testa otpuštanja interferona gama (IGRA) u imunodijagnostici tuberkuloze

Tićac, Brigita; Mahmić, Jasmina; Barac, Sandra; Rožmanić, Vojko (2015)