Stručni rad - Pregledni rad
Prehrana u onkološkog pacijenta

Dobrila-Dintinjana, Renata; Redžović, Arnela; Čubranić, Aleksandar; Dintinjana, Marijan; Pleština, Stjepko (2015)