Stručni rad - Pregledni rad
Liječenje malignog bola

Dobrila-Dintinjana, Renata; Vukelić, Jelena; Pleština, Sanja; Redžović, Arnela; Dintinjana, Marijan (2015)