Stručni rad - Pregledni rad
Onkološka kirurgija; principi liječenja i komplikacije

Lovasić, Franjo; Bila, Aleksandra; Trčak, Danijel (2015)