Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Odnos između mineralne gustoće kostii lipidnog statusa te antropometrijskihparametara u pacijenata s dislipidemijom

Cvijanović, Olga; Crnčević Orlić, Željka; Bićanić, Nenad; Ivaniš, Maja; Đudarić, Luka; Dolušić, Ivana; Zoričič Cvek, Sanja; Bobinac, Dragica (2015)