Stručni rad - Pregledni rad
Prilog poznavanju komparativne anatomije cirkulacijskog sustava u kralježnjaka

Đudarić, Luka; Bobinac, Dragica; Zoričić Cvek, Sanja; Komen, Andrea; Fužinac-Smojver, Ariana; Cvijanović, Olga; Ćelić, Tanja (2015)