Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Komarci na području Općine Jelenje

Marinović, Mihaela; Tomić Linšak, Dijana; Šušnić, Vesna; Bokan Vucelić, Itana (2016)