Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Razlika električnog potencijala u usnojšupljini kod pacijenata sa sindromom pekućihusta

Glažar, Irena; Mrak, Bernarda; Muhvić Urek, Miranda; Pezelj-Ribarić, Sonja (2016)