Stručni rad - Pregledni rad
Unutarstanični život bakterija Francisella i Legionella u amebama

Ožanič, Mateja; Marečić, Valentina; Gobin, Ivana; Šantić, Marina (2016)