Stručni rad - Pregledni rad
Dijagnostičko-terapijski pristup pacijentu sa sumnjom na alergiju na penicilin

Stanić Benić, Mirjana; Vlahović-Palčvevski, Vera (2016)