Stručni rad - Pregledni rad
Neurorehabilitacija u pacijenata nakon preboljenog moždanog udara

Oljača, Ana; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Avancini-Dobrović, Viviana; Kraguljac, Darko (2016)