Stručni rad - Pregledni rad
Uloga patologa u dijagnostici i terapiji pacijenata s karcinomom dojke

Mustać, Elvira; Jonjić, Nives; Rajković Molek, Koraljka; Avirović, Manuela (2016)