Stručni rad - Pregledni rad
Deskriptivna i funkcionalna definicija jezgrice – put prema terapiji raka

Krstulja, Mira; Đorđević, Gordana; Seili-Bekafigo, Irena; Braut, Tamara (2016)