diplomski rad
Analiza i usporedba kretanja infekcije HIV-a u Primorsko-goranskoj županiji i Gradu Zagrebu u razdoblju od 1985. do 2015. godine

Ivan Savić (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju