završni rad
Analiza i usporedba kretanja infekcije Campylobacter species za Primorsko-goransku županiju i Grad Zagreb u razdoblju od 2011.-2015. godine

Matea Bilobrk (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju