diplomski rad
Utjecaj iona olova Pb2+ na mitohondrije kvasca Saccharomyces cerevisiae W303

Nermina Mumiši (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kemiju i biokemiju