diplomski rad
Analiza trenda prevalencije infekcija uzrokovanih Salmonella species i Campylobacter species temeljem prijava oboljelih od zaraznih bolesti na području Primorsko-goranske županije u periodu od 2009.-2014. godine

Petra Puntarović (2016)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za socijalnu medicinu i epidemiologiju