diplomski rad
Flour u prevenciji karijesa zuba
izvori i učinkovitost primjene

Mihaela Kostelac (2012)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju