diplomski rad
Kserostomija
uzroci, dijagnostika i liječenje

Maja Car (2012)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za oralnu medicinu i parodontologiju