Rad nije dostupan
disertacija
Utjecaj bjelančevina toplinskog šoka 70 i glikoproteina 96 na sazrijevanje decidualnih CD1a+ dendritičkih stanica prvog tromjesečja trudnoće

Tamara Gulić (2014)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za fiziologiju, imunologiju i patofiziologiju