diplomski rad
Učinak celastrola na ekspresiju parametara oksidacijskog stresa u BV-2 mikroglija staničnoj liniji

Sara Bulić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za farmakologiju