diplomski rad
POLIMORFIZAM C1/C2 GENA ZA TRANSFERIN KAO RIZIČNI ČIMBENIK U ALKOHOLNOJ CIROZI JETRE

Martina Jurčić (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za medicinsku biologiju i genetiku