završni rad
UTJECAJ PREOPTEREĆENJA ŽELJEZOM NA KONCENTRACIJU CINKA I BAKRA U MOZGU ŠTAKORA U MODELU EKSPERIMENTALNOG AUTOIMUNOSNOG ENCEFALOMIJELITISA

Tedi Fućak (2015)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za kemiju i biokemiju