Znanstveni rad - Prethodno/kratko priopćenje
OSOBITOSTI PREHRANE BOLESNIKA S KRONIČNOM BUBREŽNOM BOLESTI

BAŠIĆ-MARKOVIĆ, NINA; ŠUTIĆ, IVANA; POPOVIĆ, BRANISLAVA; MARKOVIĆ, ROBERTA; VUČAK, JASNA (2017)