Ostalo - Sažetak s konferencije
Nastanek tumorjev in virusnih okužb je povezan z zmanjšanjem množine ligandov za receptor NKG2D

Jonjić, Stipan (2004)