Rad nije dostupan
disertacija
UTJECAJ SOCIOTERAPIJSKIH POSTUPAKA NA KVALITETU ŽIVOTA I SURADLJIVOST OBOLJELIH OD SHIZOFRENIJE I DEPRESIJE

Tanja Grahovac Juretić (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za psihijatriju i psihološku medicinu