Rad nije dostupan
disertacija
ULOGA PURINERGIČNIH RECEPTORA P2X3 I P2Y2 U BOLI MASETERIČNOG MIŠIĆA U ŠTAKORA

Petra Tariba Knežević (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za stomatološku protetiku