Znanstveni rad - Pregledni rad
Bias u kliničkim istraživanjima

Poropat, Goran; Kresović, Andrea; Štimac, Davor (2017)