Stručni rad - Uvodnik
Medicina temeljena na dokazima – promjena paradigme u znanosti i kliničkom radu

Štimac, Davor; Poropat, Goran (2017)