disertacija
Utvrđivanje indikatora rizika za apikalni parodontitis i utjecaj na periapikalni status u odraslih pacijenata

Romana Peršić Bukmir (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet
Katedra za endodonciju i restorativnu stomatologiju