diplomski rad
Znanje studenata medicine o autonomnoj disrefleksiji u osoba s oštećenjem kralježnične moždine

Elida Iljijazi (2017)
Sveučilište u Rijeci
Medicinski fakultet