Stručni rad - Pregledni rad
KLINIČKA SLIKA PSORIJATIČNOG ARTRITISA

Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea; Laktašić-Žerjavić, Nadica (2017)