Stručni rad - Pregledni rad
EPIDEMIOLOGIJA PSORIJATIČNOG ARTRITISA I KLASIFIKACIJSKI KRITERIJI ZA PSORIJATIČNI ARTRITIS

Laktašić-Žerjavić, Nadica; Schnurrer-Luke-Vrbanić, Tea (2017)