Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Učestalost, kontekst i karakteristike osmijeha koji se koristi u reklamiranju

Lukež, Ana; Katić, Višnja; Lauš, Iva; Grbeša, Marijana; Špalj, Stjepan (2017)