Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Evaluation design of Urban Health Centres Europe (UHCE): preventive integrated health and social care for communitydwelling older persons in five European cities

Franse, Carmen B...Bilajac, Lovorka; Vasiljev Marchesi, Vanja; Rukavina, Tomislav... (2017)