Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
The Renal Parenchyma Evaluation: MAG3 vs. DMSA

Smokvina, Aleksandar; Grbac-Ivanković, Svjetlana; Girotto, Neva; Subat Dežulović, Mirna; Saina, Giordano; Miletić Barković, Marina (2005)