Stručni rad - Uvodnik
SMJERNICE ZA UNAPRJEĐENJE ELEKTRONIČKOG ZDRAVSTVENOG ZAPISA

KERN, JOSIPA; BERGMAN MARKOVIĆ, BISERKA; PALE, PREDRAG; HEIM, INGE; TRNKA, BOŽICA; RAFAJ, GORANKA; LONČAREK, KARMEN; FIŠTER, KRISTINA; MAĐARIĆ, MIROSLAV; DEŽELIĆ, ĐURO; ILAKOVAC, VESNA; ERCEG, MARIJAN; PRISTAŠ, IVAN; MARGAN ŠULC, ANAMARIJA; VULETIĆ, SILVIJE (2017)