Znanstveni rad - Izvorni znanstveni rad
Seroprevalencija na viruse iz herpes grupe u bolesnika na hemodijalizi

Vilibić-Čavlek, Tatjana; Kolarić, Branko; Bogdanić, Maja; Tabain, Irena; Beader, Nataša (2017)